Publications 2015

Journal articles

Honkasalo, Marja-Liisa: If the Mother of God Does Not Listen: Women’s Contested Agency and the Lived Meaning of the Orthodox Religion in North Karelia. – Journal of American Folklore 128.

Honkasalo, Marja-Liisa & Laukkanen, Anu: Osallisuus ja yhteisöllisyys hyvinvointia edistämässä.  – Kulttuuripolitiikan tutkimuksen vuosikirja, pp.24–41.

Honkasalo, Marja-Liisa: Yksi vai monta valkoisen miehen itsemurhaa. – Thanatos 1/2015. Available online here.

Kanerva, Kirsi: Having no Power to Return? – Suicide and Posthumous Restlessness in Medieval Iceland. Thanatos 4(1), 57–79. Available online here.

Kanerva, Kirsi: Porous Bodies, Porous Minds: Emotions and the Supernatural in the Íslendingasögur (ca. 1200–1400), RMN Newsletter 1/2015, 140–144.

Koski, Kaarina & Honkasalo, Marja-Liisa: Miten tutkia kummia kokemuksia?  – Elore 22 (1). Available online here.

Marja-Liisa Honkasalo, Kaarina Koski & Kirsi Kanerva: Editorial. Images of Afterlife. – Thanatos 4 (2), 5–10. Available online here.

Virtanen, Pirjo Kristiina 2015: Embeddedness of Being and Knowing. Animated Plants and Amazonian Indigenous Ways of Knowing. – Revija Kula (Slovenian Ethnographic and Anthropological Association) 3(1), 75–88.

Book chapters

Alasuutari, Varpu: Yliluonnollisten kokemusten merkitys ja sukupuolten väliset erot. In Pasi Enges, Kirsi Hänninen & Tuomas Hovi (eds.), Kansanuskosta nykypäivän henkisyyteen. Folkloristiikan julkaisuja 4. Turku: Turun yliopisto, 303–326.

Koski, Kaarina: Sosiaalinen kuolema. In Outi Hakola, Sari Kivistö & Virpi Mäkinen (eds.), Kuoleman kulttuurit Suomessa. Helsinki: Gaudeamus, 107–122.

Virtanen, Pirjo Kristiina: “I Turn into a Pink Dolphin” – Apurinã Youth, Awiri, and Encounters with the Unseen. In Christine Jacqueline Feldman-Barrett (ed.), Lost Histories of Youth Culture. New York: Peter Lang Publishers, 105–122.

Virtanen, Pirjo Kristiina: Decolonizing Thought. Epistemic Differences in Indigenous Amazonia. Multidisciplinary Lartin American Studies. In Kettunen A. &, Korpisaari & H. (eds.), Festschrift in Honor of Martti Pärssinen,  53–68.

Edited books, monographs, dissertations

Kirsi Kanerva: Porous Bodies, Porous Minds. Emotions and the Supernatural in the Íslendingasögur (ca. 1200–1400). Doctoral dissertation. School of History, Culture and Arts studies, University of Turku. Available online here.

Book reviews

Kaarina Koski: Kosmografiaa ja karhunpyllytystä. Review of Risto Pulkkinen (2014): Suomalainen kansanusko Samaaneista saunatonttuihin. Helsinki: Gaudeamus, 416 pp. – Elore 22 (1).

Kaarina Koski: Henkisen toisinajattelun lähettiläät. Review of Perttu Häkkinen & Vesa Iitti: Valonkantajat. Välähdyksiä suomalaisesta salatieteestä. Like, 410 pp. – Helsingin Sanomat 15.4. 2015, sivu B8.

Special journal issues

Honkasalo, Marja-Liisa, Koski, Kaarina & Kirsi Kanerva (eds.): Images of Afterlife. Thanatos 4 (2), 2015.

Conference presentations

Kanerva, Kirsi: “Uncanny experiences and bodily emotions”, Workshop “Uncanny experiences and narratives: embodiment, senses, interpretative frames”, Tartu, Estonia, 10.11.2015.

Kanerva, Kirsi: “From Powerful Agents to Subordinate Objects of Magic or Demonic Influence? The Restless Dead in 13th and 14th-Century Iceland”, Seminar on the Limits of Mimesis with Michael Taussig, University of Helsinki, 29.4.2015.

Koski, Kaarina: “Genres and discourses concerning the supernatural in contemporary Finland”, Vernacular Religion, Folk Belief, and Traditions of the Supernatural, Island Dynamics Conference, Macao, 27.3.2015.

Koski, Kaarina: “The uncanny and spirituality in present-day Finland”, Seminar on the Limits of Mimesis with Michael Taussig, University of Helsinki, 29.4.2015.

Koski, Kaarina: “The uncanny in the mind: mental problems or mental abilities?”, Workshop “Uncanny experiences and narratives: embodiment, senses, interpretative frames”, Tartu, Estonia, 10.11.2015.

Koski, Kaarina: “The moral grounds of reality in Finnish folklore and vernacular world view”, The Ontology of Supernatural Encounters in Old Norse Literature and Scandinavian Folklore, Old Norse Folklorists Network Symposium 2015, Tartu 12.12 2015.

Ådahl, Susanne: “Strange sensations: Sensory experiences on the boundary of reality”, International workshop on Uncanny Experiences and Narratives: embodiment, senses, interpretative frames, University of Tartu, 10.11.2015.

Ådahl, Susanne: ”Medical humanities at the University of Turku”, International seminar on Medical humanities: Exploring advantages and disadvantages in an emerging interdisciplinary field, University of Lund, 8.10.2015.

Ådahl, Susanne: ”So what do you believe then?”, Understanding mind and reality from multiple perspectives, Centre for Medical Humanities, Durham University, 28-29.9.2015.

Ådahl, Susanne: “Mielipuolia vai vain erikoisia?” [Mad or just exceptional persons?], Seminar ”Towards a more just society through research – how to consolidate societal advocacy?”, University of Helsinki, 25.9.2015.

Ådahl, Susanne: “From global emancipation to local practices: Strategies of control in the everyday life of voice hearers as presented in peer group discussions”, NNHSH conference on “Encounters between Nordic health, welfare and the global: Challenges and possibilities”, UIB Global, University of Bergen, Norway, 4.–5.5. 2015.

Ådahl, Susanne: ”Alien Voices: Using the phenomenology of Bernhard Waldenfels to understand alterity in voice hearing”, Seminar on the Limits of Mimesis with Michael Taussig, University of Helsinki, 29.4.2015.

Ådahl, Susanne: “The inaccessibility of words in the head: Experimenting with the ontographic approach”, International workshop on Alterity as a Theoretical and Methodological Challenge in Fieldwork, Sirkkala Campus, University of Turku, 20.2.2015.

Ådahl, Susanne: “Aistimellisuus ja kummat kokemukset” [Senses and uncanny experiences], Book seminar on Contemporary Uncanny Experiences, Sirkkala Campus, University of Turku, 2.2.2015.

Project reports

Poutanen, Aatu: Katsaus verbaalisten auditiivisten hallusinaatioiden historiaan ja tutkimukseen. Report, Mind and the Other research project, University of Turku.

Ådahl, Susanne: Voice hearers in Finland – some preliminary results from a qualitative interview study. Unpublished research report.

Public lectures and media appearances

Koski, Kaarina: ”13 pelon perjantai”. Interview in Seura 11 (12.3.2015), editor Sanna-Kaisa Hongisto, pp.28–31.

Koski, Kaarina: ”Mysteerimiehen jäljillä”. Interview in Seura 13 (26.3.2015), editor Sanna Puhto.

Koski, Kaarina: ”Kokemuksia näkymättömästä todellisuudesta”. Intrview in Mielenterveys 5/2015, editor Pirkko Tuominen, pp.26–29.

Koski, Kaarina: ”Kuoleman enteistä sielunkelloihin”. Public lecture in Suur-Helsingin Kalevalaiset Naiset, 16.11.2015.

Ådahl, Susanne: “Voice Hearing as a mystical experience – cultural models”. Public lecture in seminar organized by the association the Multivoiced of Finland for the opening of the exhibition “Saints or madmen?”, Lahti 2.9.2015.

Popular texts

Ådahl, Susanne: ”Sinäkin voit kuulla äänen puhuvan päässäsi”, Document project, document movie,  Äänimies. Available online here.

Advertisements