Julkaisut

Kirjat

Mielen rajoilla. Nykypäivän kummat kokemukset (2017)

Tutkimusprojektilta Mieli ja toinen julkaistaan tänä vuonna tieteellinen artikkelikokoelma, joka käsittelee tavallisten ihmisten kokemuksia arkitodellisuuden ylittävistä ilmiöistä.

Teoksen lähtökohtana on projektin saama spontaani kirjeaineisto, jossa suomalaiset kuvaavat kokemuksiaan esimerkiksi ennalta tietämisestä, vainajien, enkelien ja henkioppaiden kohtaamisista, ja ruumiista irtautumisesta.

Tarkemman kuvauksen tulevasta artikkelikokoelmasta löydät englanninkielisestä blogistamme.

Mikko Ylikangas (toim.) (10/2016): Mielen salat. Gaudeamus: Helsinki.
Lue Marja-Liisa Honkasalon luku Kumman varjo seuraavasta linkistä:
honkasalo-kumman-varjo.

Lehtien erikoisnumerot

Honkasalo, Marja-Liisa, Kanerva, Kirsi & Koski, Kaarina (2015) (toim.): Thanatos 4(2): Images of Afterlife.

Artikkelit ja katsaukset

Alasuutari, Varpu (2015). Yliluonnollisten kokemusten merkitys ja sukupuolten väliset erot. Pasi Enges, Kirsi Hänninen & Tuomas Hovi (toim.), Kansanuskosta nykypäivän henkisyyteen. Folkloristiikan julkaisuja 4. Turku: Turun yliopisto, 303–326.

Honkasalo, Marja-Liisa (2015). Yksi vai monta valkoisen miehen itsemurhaa? Thanatos 4(1), 107-118. Elektroninen julkaisu saatavilla osoitteessa: https://thanatosjournal.files.wordpress.com/2015/6/honkasalo_yksi_vai_monta.pdf

Honkasalo, Marja-Liisa & Koski, Kaarina (2015). Miten tutkia kummia kokemuksia? Elore 22 (1).  Elektroninen julkaisu saatavilla osoitteessa: http://www.elore.fi/arkisto/1_15/koski_honkasalo.pdf

Kanerva, Kirsi. “Elävät kuolleet keskiajan Islannissa.” Thanatos 2(1), 1-14. Elektroninen julkaisu saatavilla osoitteessa: http://thanatosjournal.files.wordpress.com/2012/12/islannin-elavat-kuolleet_katsaus_kanerva2.pdf

Koski, Kaarina (2014). Folk Belief and the Lutheran Church in Nineteenth-Century Finland – Cosmos 30, 65–92.

Koski, Kaarina (2014). Sosiaalinen kuolema. Outi Hakola, Sari Kivistö & Virpi Mäkinen (toim.), Kuoleman kulttuurit Suomessa. Helsinki: Gaudeamus, 107–122.

Koski, Kaarina (2014). Kumman äärellä. Seminaariraportti. Elore 21 (1). Elektroninen julkaisu saatavilla osoitteessa: http://www.elore.fi/elore-1-2014/raportti-kumman-aarella/

Koski, Kaarina & Enges, Pasi (2015): Kansanuskon tutkimuksen suuntaviivoja. Pasi Enges, Kirsi Hänninen & Tuomas Hovi (toim.), Kansanuskosta nykypäivän henkisyyteen. Folkloristiikan julkaisuja 4. Turku: Turun yliopisto, 15-46.

Monografiat

Kirsi Kanerva (2015). Porous Bodies, Porous Minds. Emotions and the Supernatural in the Íslendingasögur (ca. 1200–1400). Väitöskirja. Annales Universitatis Turkuensis: Turku. Elektroninen julkaisu saatavilla osoitteessa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-5997-6

Kirja-arviot

Kanerva, Kirsi. ”Mediaseksikäs 2000-luvun kuolemanrajakokemus – Tutkimusaineistoa tulevaisuuden historiantutkijalle.” Kirja-arvio teoksesta Eben Alexander (2013), Totuus taivaasta. Tiedemiehen silmiä avaava kuolemanrajakokemus. (Suom. Sirkka Aulanko. WSOY, Helsinki. 190 sivua), Thanatos 3 (2014) 2, 112–115. Elektroninen julkaisu saatavilla osoitteessa: https://thanatosjournal.files.wordpress.com/2014/12/kanerva_totuustaivaasta.pdf

Harjoittelijoiden raportit

Järvenpää, Juuso (2014). New age, okkulttuuri, esoteria. Näkökulmia vaihtoehtoisen henkisyyden miljööhön Mieli ja toinen –tutkimusprojektille kertyneen sähköpostiaineiston taustalla.. Raportti, Mieli ja toinen -tutkimusprojekti, Turun yliopisto.

Poutanen, Aatu (2015). Katsaus verbaalisten auditiivisten hallusinaatioiden historiaan ja tutkimukseen. Raportti, Mieli ja toinen -tutkimusprojekti, Turun yliopisto.

Lehtijutut ja muut julkaisut

Kaarina Koski (2013) Tuonpuoleinen ihmisten mielikuvissa. Hiiskuttua 8.4. 2013. http://hiiskuttua.utu.fi/2013/04/tuonpuoleinen-ihmisten-mielikuvissa/

Advertisements